IBM Connections

Palīdz darbiniekiem labāk sadarboties lai sasniegtu vēlamos biznesa rezultātus

Koncentrējieties uz savu darbu, nevis uz rīkiem

IBM Connections ir vispiemērotākā sociālā platforma, kas palīdz darbiniekiem labāk sadarboties, ieviest jauninājumus un sasniegt vēlamos biznesa rezultātus. Šī integrētā platforma nodrošina augstu drošības līmeni, palīdz darbiniekiem atrast ekspertu pieredzi, dalīties un atkārtoti izmantot zināšanas un saņemt palīdzību biznesa procesos. Tagad uzņēmums strādā kopumā, apvienojot zināšanas, spēkus, iesaistot darbiniekus un prognozējot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

IBM Connections pamatā ir KaiZen un Six Sigma kvalitātes un informācijas apmaiņas metodes. Pasaules labākie Fortune 500 uzņēmumi izmanto procesus, kas balstīti uz šīm metodikām.

IBM Connections palīdz atrisināt šādas problēmas

Apvienojiet darbiniekus no tvertnēm uz efektīvām komandām, kuru mērķis ir risināt biznesa problēmas.

Zināšanu un informācijas nodošana no vietējiem resursiem un vides, kas ir pieejama visiem darbiniekiem. Tādējādi zināšanas un informācija tiek uzkrāta uzņēmumā un netiek zaudētas, kad darbinieki atstāj vai aiziet pensijā. Jaunajiem darbiniekiem ir vieglāk pārņemt centralizēti glabātos dokumentus, projektus, zināšanas.

Apkopojiet un īstenojiet vērtīgas idejas, kas padarīs Jūsu uzņēmumu par inovatīvu, sniedzot uzņēmumam konkurences priekšrocības un padarot klientus apmierinātākus un uzlabojot finanšu rezultātus.

Un vēl nedaudz vairāk …

Novērtējiet katra darbinieka pievienoto vērtību uzņēmumam, atrodiet galvenos darbiniekus un sniedziet atgriezenisko saiti katram darbiniekam par viņu darbu, tādējādi palielinot apmierinātību un iesaistīšanos.

Palieliniet produktivitāti, izmantojot sociālo platformu, kurai var piekļūt no jebkuras ierīces (darbstacijas, planšetdatora, viedtālruņa). IBM Connections nodrošina elastīgu platformu ar paaugstinātu drošību, ļaujot uzņēmumā izveidot savu “Noved savu ierīci” (BYOD) stratēģiju.

Ieviest integrāciju ar IBM produktiem (IBM Notes, IBM Sametime, IBM iNotes un citiem), kā arī ar citiem piegādātājiem, piemēram, Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, Windows Explorer (OS), Microsoft Outlook, Microsoft Office, ar mērķi paplašināt uzņēmuma sociālās platformas iespējas.

Draudzīgs lietotāja interfeiss ļauj biznesa lietotājiem strādāt ar dažādām sistēmām no vienas vietas. IBM Connections var paplašināt ar IBM Business partneru risinājumiem, piemēram, SugarCRM, Atlassian Jira, Trilog ProjExec projektu vadības moduli un citiem.

IBM Connections galvenās iezīmes

 • Home page

  Users home page, with news and updates that are relevant to this business user. Home page can be customized with the help of widgets or branded to company colours.

 • Profiles

  Corporate address book with contact information, employee photo, hierarchy in organization, list of skills. Profiles as well can be adjusted to show custom fields employee Out Of Office status, prefered type of communication (email, chat, phone, etc), prefered meeting start and end time, as well as many other attributes.

 • Files

  Centralized corporate files storage,  which supports automatic versioning of files, comments, likes. Files also offers ability to allow user create/edit files directly from web browser, eleminating need for downloading, making changes and uploading files back.

 • External users

  BM Connections may be configured so access to IBM Connections is provided not to our employees but also to external partners or suppliers of our organization. This opens unlimited opportunities in project management, co-work, idea exchange and status updates. Teams are no longer split by firewalls or geographical locations, they work as one team. All External users are completelly free, you can invite to your IBM Connections environment unlimited number of users from other organizations.

 • Events

  Important Calendar events of department or project group. With the help of this module users can register important events, out of office or plan vacations. This makes team aware about which important events will happen in project, when people will be away and back.  Integration with email client (IBM Notes, Microsoft OutLook) allows to display these events inside users calendar on desktop or even in mobile phone.

 • Forums

  Forum allows us to ask and receive answers from experts, and later reuse answers. This will decrease load on helpdesk, will allow SelfServiceSupport concept for users, thus delivering more value to employees. Users are up to date with trends in forum. Search and keywords brings needed information to user in a blink of an eye.

 • Ideation Blog

  This module allows you to keep track on new ideas of employees, for example how to improve current business processes. One of KaiZen rules – constant innovation and improvement is reached by gathering and implementing ideas. As well people who contribute most of ideas may be rewarded and noticed by management.

 • Surveys and Polls

  Smart Polls and Surveys from IBM Connections allow us gather opinions in minutes from thousands of employees. Depending on previous question answers, following answers can be hidden or otherwise shown to users, which makes Polls powerfull tool for gathering opinions. Results can be summarized as different charts (bar,pie,other) or as data that can be analyzed in external systems (.csv-files).

 • Wiki

  Wiki is perfect tool for keeping documentation up to date about your busines processes and company standarts.  . One of KaiZenrules is standartization, which improves quality and rises satisfaction of clients.

 • Сommunity

  Сommunity is a set of business users that has common goal or target. Communities can be used in different aspects, department community, project community or even platform community like Android or Apple users community. Community contains all modules that will help users to exchange valuable information.

 • Bookmarks

  Bookmarks is a place where you share valuable internet resources with company or team. Every project or group has set of URLs shared and used daily. With Bookmarks it is easier to share, reuse valuable resources. Keyworks makes right URLs easy to find.

 • Activities

  Cодержит списки последних и значимых действий в рамках социальных процессов и интегрированных бизнес-процессов в вашей личной сети или сообществе. Вы можете просматривать материалы и события в текущем контексте и быстро принимать нужные решения без необходимости перехода к другому процессу или приложению. Введение новых людей, позволяет быстро продвигаться вперед, без необходимости пересылки десятков старых электронных писем по данному вопросу.

 • IBM Connections mail

  Modern and attractive way to work with your calendar and mail directly from IBM Connections. IBM Connections Mail allow access to mail and calendar seamless from IBM Connections environment. Thus making several backend systems look as one solid platform to business people, eliminates need to switch between several applications. IBM Connections Mail works with IBM Domino and Microsoft Exchange.

 • Trilog ProjExec

  This additional module helps to manage projects with classical  Gantt diagram, budget, resources. Includes ability to notify next task responsible that task can be started, as well as delays in project. This also eliminates problem when Project Software is available only to project manager, every task responsible is able to see pool of tasks and push project forward.

 • Blog

  Blogs has wide area for usage. Starting from news of company, deplartment or group till project management with is using Agile methodology. Blogs may contain links to Files, other company resources as well integrate externall resources like YouTune, SlideShare and many others.

 • Kudos Badges

  Realisation of modern trend of gamification in a work process. For particular achievements you can thank employees by giving them  badges like «Best Employee», «Guru of technology ABC» and others. Kudos Badges gives feedback to employees, then employee understands that his work is valued and his work helps company to perform better. If feedback is not provided to employees, motivation of employees goes down, innovations inside company dies as well as company.

Uzņēmumi, kas jau izmanto IBM Connection

 
 

Darba sākšana ar IBM Connections

Varbūt Jūsu uzņēmums būs nākamais? Pievienojieties veiksmīgu uzņēmumu klubam!