СYONE kļuvis par IBM i2 autorizēto izplatītāju

IBM i2

2017. gada 1. maijā CYONE speciālisti ir pabeiguši apmācības un nokārtojuši eksāmenus, kas dod viņiem tiesības izplatīt un pārdot IBM i2 produktus. IBM i2 produktu saime ir pasaulē vadošā vizuāli analītiskā vide, kas ļauj ātri un efektīvi apstrādāt milzīgus valsts iestāžu un privāto uzņēmumu datu apjomus. IBM i2 produkti tiek izmantoti, lai izpētītu un novērstu krāpniecību un kibernoziegumus gan privātajā un finanšu sektorā, gan valsts uzņēmumos.
Ja jūs ir ieinteresējuši IBM i2 produkti vai ir radušies jautājumi, sazinieties ar mums.