Korporatīvais intranets

Ļaujiet ātri izplatīt informāciju darbinieku vidū

Ne tikai intranets, bet gan digitālā darba vieta

Digitālajām darbvietām vajadzētu nodrošināt darbiniekus ar pašapkalpošanās un produktivitātes rīkiem. Šī pieeja būtu jāizplata visos uzņēmuma līmeņos, radot ērtu vietu informācijas apmaiņai un apmācībai, kā arī drošu un efektīvu digitālu darba vietu radīšanai.

Precīzu tiesību piešķiršana un personalizācija

Precīza piekļuve informācijai ļauj pasargāt darbinieku no informācijas, kas viņam nav nepieciešama, lai darbinieks varētu ātri un efektīvi veikt savus darba pienākumus. Precīzas tirsības var piešķirt gan darbiniekiem, gan arī grupām. Tiesības uz kopienām, failiem un citām iekštīkla sadaļām var izplatīt ne tikai administratori, bet arī paši biznesa lietotāji.

Enterprise Intranet

Vienkāršs, bet izsmalcināts risinājums informācijas apmaiņai

Intranets var ne tikai atspoguļot uzņēmuma misiju un faktus par organizāciju, bet arī būt vieta, kur darbinieki var vadīt projektu, apspriest idejas, dalīties pieredzē, uzdot un atbildēt uz jautājumiem, kā arī koplietot failus un atrast nepieciešamo kompetenci, kas nepieciešama darbam. Intranets var būt pieejams darbiniekiem, un iekšējā tīkla projektu daļa var būt pieejama ārējiem darījuma partneriem. Nepieciešamo informāciju var ātri atrast ar meklēšanas rīku.

HCL Connections

HCL Connections – labākais korporatīvais sociālais tīkls, kas spēs atraisīt visu lietotāju potenciālu, uzlabos saziņu starp lietotājiem un nodos zināšanas un pieredzi no vietējiem diskiem uz centralizētu vietu, kur šo informāciju var atrast un uzlabot.

Darba sākšana ar Korporatīvo intranetu

Ne tikai intranets, bet gan digitālā darba vieta